Słownik meblarski

Powierzchnie zewnętrzne mebla

Powierzchnie zewnętrzne mebla – wszystkie powierzchnie, które użytkownik widzi w niestandardowym/nietypowym ustawieniu użytkowym.

Wyróżnić można powierzchnie ścian bocznych, wieńców górnych umiejscowionych poniżej 1,8 m; spodów, półek i przegród znajdujących się powyżej 0,9 m licząc od podłoża.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.