Słownik meblarski

Powierzchnia zespalana

Powierzchnia zespalana – powierzchnie widoczne tylko po rozłączeniu skrzydeł zespolonych, które występują w oknach i drzwiach balkonowych zespolonych. Skrzydła zespolone składają się z dwóch warstw skrzydeł trwale ze sobą połączonych.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.