Słownik meblarski

Powierzchnia widoczna

Powierzchnia widoczna – powierzchnia wyrobu widoczna po jego wbudowaniu i zamknięciu skrzydeł.

Wyróżniamy powierzchnie:

  • licowe gładkie – widoczne powierzchnie wyrobu,
  • równoległe do ściany,
  • powierzchnie licowe pozostałe – pozostałe powierzchnie widoczne, które nie są powierzchniami licowymi głównymi.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.