Słownik meblarski

Powierzchnie wewnętrzne mebla

Powierzchnie wewnętrzne mebla – powierzchnie widoczne, gdy mebel pozostaje otwarty przy standardowym ustawieniu użytkowym.

Należą do nich wszystkie powierzchnie wnętrza korpusów szaf, skrzyń, szuflad i innych pojemników.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.