Słownik meblarski

Powierzchnie niewidoczne mebla

Powierzchnie niewidoczne mebla – powierzchnie, które znajdują się poza zasięgiem wzroku użytkownika, gdy mebel znajduje się w standardowym ustawieniu użytkowym.

Będą to zewnętrzne powierzchnie elementów wieńczących konstrukcję znajdujących się powyżej 1,8 m, a także spodnie powierzchnie elementów dolnych ulokowanych poniżej 0,9 m od podłoża.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.