Słownik meblarski

Postforming

Postforming – technika polegająca na równoległym oklejaniu zarówno płaszczyzn szerokich, jak wąskich oraz różnych elementów profilowanych.

Co to są laminaty postformowalne?

W technice tej znajdują zastosowanie specjalne dekoracyjne laminaty postformowalne, a więc zdolne po ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu do wtórnego uformowania. Powszechnie używa się do tego celu laminatów cienkowarstwowych wysokociśnieniowych, znanych pod nazwą HPL.

Adhezja laminatów do oklejanego podłoża jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju użytego kleju, warunków aktywizacji oraz temperatury i czasu klejenia. Przed formatowaniem laminaty HPL są uplastyczniane termicznie.

Jakie są etapy postformingu?

Postformowanie wykonuje się w dwóch etapach:

  • nałożenie kleju na powierzchnię laminatu i (lub) podłoża oraz oklejenie płaszczyzny płyty,
  • po naniesieniu klejów topliwych HM (hotmelt) lub kontaktowych (PVAC) – następuje uformowanie termiczne uplastycznionego nadmiaru laminatu i oklejenie profilu.

Źródło: S. Proszyk, Technologia tworzyw drzewnych. Wykończanie powierzchni 2, Warszawa 1999.