Słownik meblarski

Pomocnicze materiały malarskie

Pomocnicze materiały malarskie – do pomocniczych materiałów malarskich zaliczamy materiały, które nie wchodzą w skład powłoki malarsko-lakierniczej, lecz są niezbędne do prawidłowego wytworzenia tej powłoki.

Pomocnicze materiały malarskie to:

  • materiały wybielające i odżywiczające, które służą do oczyszczania podłoża drewnianego przed nałożeniem powłoki,
  • rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, które ułatwiają, a niekiedy umożliwiają naniesienie wyrobu lakierowego,
  • pasty szlifierskie i płyny do polerowania, których używa się do uszlachetniania powłoki.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: