Słownik meblarski

Polewanie

Nanoszenie wyrobów lakierowych metodą polewania (polewanie) – polega na tym, że lakier w postaci cienkiego, ale szerokiego strumienia (tzw. kurtyny), spływa pionowo na poruszający się w płaszczyźnie poziomej element i rozlewając się na jego górnej powierzchni tworzy warstwę jednakowej grubości.

Maszyny służące do nanoszenia wyrobów lakierowych tą metodą nazywa się polewarkami.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.