Słownik meblarski

Połączenie

Połączenie – 1) Część konstrukcji wyrobu, w obrębie której następuje złączenie dwóch lub więcej elementów albo podzespołu w jedną konstrukcyjną całość. Właściwości użytkowe połączeń określa nośność graniczna i sztywność.

Jakie są rodzaje połączeń?

W konstrukcjach drewnianych występują połączenia z łącznikiem mechanicznym (rozłączne i nierozłączne) np. wkręty, śruby, zszywki, itd. oraz klejowe (nierozłączne).

Połączenia klejowe mogą występować w złączach profilowych, złączach bezprofilowych oraz złączach łącznikowych.

Czym różni się połączenie od złącza?

Złącze to fragment elementów, które łączą się ze sobą tworząc połączenie. Natomiast łącznik to element obcy, użyty do łączenia, wzmocnienia lub usztywnienia złącza.

2) W języku potocznym słowo „połączenie” oznacza też zestawienie dwóch lub więcej przedmiotów, tworzące jakąś całość lub kompozycję.

3) Też: łączność między jakimiś miejscami utrzymywana za pomocą publicznych środków lokomocji (kolej, autobus, samolot itp.) oraz środek lokomocji kursujący między tymi miejscami.

4) Też: możliwość skomunikowania się osób za pomocą odpowiednich środków technicznych (połączenie telefoniczne, połączenie online itp.).

Źródła:

  • PN-85/F-06005 Meble drewniane. Złącza stolarskie meblowe. Podział i rodzaje.
  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.