Słownik meblarski

Połączenie z łącznikiem mechanicznym

Połączenie z łącznikiem mechanicznym – mogą występować jako rozłączne i nierozłączne. Łącznikiem mogą być śruby i wkręty, gwoździe i zszywki, mimośrody, konfirmaty, itp.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.