Słownik meblarski

Pokost

Pokost – są to odpowiednio spreparowane schnące oleje roślinne i syntetyczne. Produkty otrzymywane z olejów roślinnych noszą nazwę pokostów naturalnych, zaś z olejów syntetycznych lub z mieszaniny olejów syntetycznych z roślinnymi, a także z żywicami syntetycznymi – pokostów sztucznych lub syntetycznych.

Do czego służy pokost?

Stosuje się je głównie do gruntowania podłoża przeznaczonego do dalszego wykończania. Pokosty naturalne stanowią ponadto podstawowy materiał do produkcji innych wyrobów lakierowych, przede wszystkim lakierów, emalii i farb olejnych.

Pokosty sztuczne i syntetyczne nie nadają się do tego celu. Odznaczają się one znacznie gorszymi właściwościami techniczno-użytkowymi.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: