Słownik meblarski

Podziałka rysunkowa

Podziałka rysunkowa – stosunek liczbowy wielkości liniowych przedstawionych na rysunku do odpowiadających im wymiarów rzeczywistych.

Podziałki zostały znormalizowane i wynoszą: podziałki powiększające: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1; podziałka naturalna: 1:1; podziałki zmniejszające: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200 itd.

Niezależnie od przyjętej podziałki, na rysunku przedmiotu zawsze podajemy rzeczywiste wymiary przedmiotu.

Źródła:

  • Giełdowski L., Konstrukcje mebli, cz. 1 – rysunek techniczny, WSiP, Warszawa, 1992.
  • Sławiński M., Rysunek zawodowy dla stolarza, WSiP, Warszawa, 1994.