Słownik meblarski

Podzespół

Podzespół – 1) Zmontowany zestaw elementów stanowiących odrębną konstrukcyjną całość w fazie montażu mebla. W przypadku części tapicerowanych podzespół tworzą połączone warstwy tapicerskie.

Czym się różni w meblu podzespół od zespołu?

Podzespół nie pełni w meblu funkcji użytkowej.

2) Też: grupa elementów konstrukcyjnych zmontowanych ze sobą, wchodzący w skład jakiegoś urządzenia (maszyny).

Źródło: BN-87/7140-01 – Meble. Elementy, podzespoły i zespoły. Terminologia.