Słownik meblarski

Podokiennik

Podokiennik (parapet) – wyrób zakrywający dół otworu okiennego. Wyróżniamy parapet zewnętrzny, który montowany jest pod kątem, tak aby odprowadzał wody opadowe oraz wewnętrzny od strony mieszkania, pełniący również funkcję dekoracyjną.

Podokienniki mogą być wykonane z różnych materiałów, dobór uzależniony jest od miejsca montażu. Parapety wewnętrzne mogą być wykonane praktycznie z każdego materiału, również z drewna i tworzyw drewnopochodnych. Natomiast zewnętrzne narażone na działanie czynników atmosferycznych wytwarzane są głównie ze stali, aluminium, kamienia naturalnego itp.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.