Słownik meblarski

Podkład nitrocelulozowy

Podkład nitrocelulozowy – podkłady nitrocelulozowe są zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w spoiwie sporządzonym na roztworach nitrocelulozy żywic syntetycznych i innych substancji w węglowodorach aromatycznych, estrach i alkoholach.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: