Słownik meblarski

Pasta szlifierska

Pasta szlifierska – pasty do szlifowania powłok malarsko-lakierniczych są mieszaninami rozdrobnionych, miękkich materiałów ściernych, takich jak: kaolin, kreda, pumeks, ziemia okrzemkowa z tłuszczami, rozpuszczalnikami, plastyfikatorami i niekiedy wodą.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: