Słownik meblarski

Owady żerujące w tapicerce

Owady żerujące w tapicerce – zaliczane są do czynników biotycznych degradujących tkaninę tapicerską.

Owadem niszczącym tkaniny w szczególności wełniane jest mól odzieżowy. Samica może złożyć nawet kilkaset jaj, z których po około tygodniu wylęgają się białe gąsienice. W walce z molami stosuje się przede wszystkim preparaty fosforoorganiczne i kontaktowe.