Słownik meblarski

Oskrzynienie

Oskrzynienie – jest to podzespół składający się z czterech odpowiednio ze sobą połączonych elementów płytowych zwanych oskrzyniami; najczęściej występuje w meblach szkieletowych, takich jak stoły, biurka, krzesła.

Oskrzynienie może stanowić podzespół o charakterze kompensacyjnym (wzmacniającym), a niekiedy stanowić podstawę w meblach szkieletowych. Główne elementy oskrzynienia – oskrzynie – w zależności od usytuowania w meblu mogą być przednie, tylne, boczne, wzdłużne lub poprzeczne.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli. Część 2. Podręcznik dla technikum, Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, Warszawa.