Słownik meblarski

Organizacyjne przygotowywanie produkcji

Organizacyjne przygotowywanie produkcji – wyniki działalności produkcyjnej zależą nie tylko od wyposażenia przedsiębiorstwa w obrabiarki i urządzenia produkcyjne oraz od stosowanej technologii wytwarzania, lecz także od umiejętności organizowania procesów wytwórczych.

Celem organizacji jest takie kształtowanie wszystkich czynników występujących w przedsiębiorstwie, aby w najmniejszym wysiłku fizycznym i przy najniższych kosztach osiągać dobre wyniki gospodarcze. Wyrażają się one w osiąganiu wysokiej wydajności pracy, niskich kosztów wytwarzania i dobrej jakości produkcji.

Jak ograniczyć koszty i zwiększyć zysk?

Na kształtowanie się tych zjawisk mają wpływ liczne czynniki występujące w procesie wytwarzania, które można opisać trzema zbiorami:

  • organizacja pracy,
  • organizacja produkcji,
  • organizacja przedsiębiorstw.

Organizacyjne przygotowywanie produkcji odbywa się w biurach zarządu i w oddziałach produkcyjnych. Najważniejsze czynności przygotowawcze wykonywane w biurach to opracowanie norm materiałowych i norm pracy. Do opracowania wymienionych norm potrzebna jest dobra znajomość technologii, rozeznanie dotyczące wyposażenia przedsiębiorstwa w urządzenia i obrabiarki oraz poziomu umiejętności fachowych pracowników.

Normy materiałowe a normy pracy

Organizacyjne przygotowanie produkcji opiera się o sporządzanie norm materiałowych oraz sporządzanie norm pracy. Zarówno normy materiałowe, jak i normy pracy mają tutaj decydujący wpływ na kształtowanie się przyszłych kosztów produkcji. Dlatego też muszą być opracowane szczególnie poprawnie.

W sytuacji, gdy organizacyjne przygotowanie produkcji wyprzedza prace wykonawcze przebieg produkcji jest sprawny, nie wykazuje zbędnych przestojów i tzw. wąskich gardeł.

Źródło: Prządka W., Szczuka J. (1996), Technologia meblarstwa, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.