Słownik meblarski

Oprzyrządowanie produkcyjne

Oprzyrządowanie produkcyjne – mianem oprzyrządowania produkcyjnego określa się specjalne doposażenie maszyn i urządzeń produkcyjnych, których zadaniem jest jak najlepsza optymalizacja procesu produkcji wykonywanej w ramach działalności przedsiębiorstwa, zarówno pod kątem jakościowym, jak i ilościowym.

Co zwiększa wydajność produkcji?

Oprzyrządowaniem zwiększającym wydajność mogą być np.:

  • chwytaki,
  • prowadnice,
  • listwy podtrzymujące,
  • odpowiednie formy,
  • tuleje nastawcze urządzeń skrawających,
  • trzpienie do nakładania elementów obrabianych.

Produkcja oprzyrządowania do maszyn opiera się na potrzebie wspomagania i zwiększeniu zakresu działań maszyn i urządzeń służących w procesach wytwórczych. Oprzyrządowanie takie opracowywane i produkowane jest do konkretnych maszyn i procesów produkcyjnych. Stąd potrzeba jego dopasowania zachodzi w przypadku zmiany wytwarzanego asortymentu lub zastosowania innych narzędzi do ich wytwarzania.

Jak skrócić czas produkcji?

Skrócenie czasu wytwarzania różnego rodzaju elementów lub ich masowa produkcja często możliwa jest jedynie przy użyciu właściwego oprzyrządowania produkcyjnego dopasowanego do konkretnej maszyny.

Projektowanie oprzyrządowania jest procesem podobnym do projektowania narzędzi specjalnych i opiera się w głównej mierze na potrzebie zwiększenia funkcjonalności narzędzi, urządzeń i maszyn biorących udział w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa.

Jak projektuje się oprzyrządowanie produkcyjne?

Projektowanie oprzyrządowania zaczyna się od przeprowadzenia pomiarów stanowiska roboczego (np. maszyny lub urządzenia), sporządzenia szczegółowego rysunku technicznego i doboru surowca do produkcji właściwego dla wymogów konkretnego projektu. Kolejnym etapem jest wykonanie prototypów narzędzi zgodnie z wcześniej powstałą dokumentacją.

Po przeprowadzeniu testowania pod kątem funkcjonalności i zgodności z wcześniej postawionymi wymaganiami oprzyrządowanie może podlegać jeszcze modyfikacji i zmianom. Mając one na celu ich jak najlepsze wykorzystanie w toku produkcji lub wykonywanej usługi.