Słownik meblarski

Opis techniczny

Opis techniczny – charakterystyka użytkowo-produkcyjna mebla w kontekście jego rozwinięcia konstrukcyjno-technologicznego.

Co powinien zawierać opis techniczny?

Opis techniczny zwykle zawiera następujące informacje:

  • dane identyfikujące mebel, komplet lub zestaw mebli,
  • nazwiska projektanta lub członków zespołu zaangażowanego w powstanie projektu ze wskazaniem afiliacji,
  • skład konstrukcji mebla lub skład kompletu bądź zestawu mebli,
  • wymiary gabarytowe oraz ważniejsze wymiary funkcjonalne,
  • przeznaczenie oraz opis funkcjonalności,
  • informacje dotyczące wykonania, tj. opis materiałów, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, sposobu wykończenia, użytych okuć oraz wszelkich pozostałych informacji, które nie zostały podane na rysunkach technicznych.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.