Słownik meblarski

Opaska

Opaska – 1) Element zasłaniający szczelinę między ościeżnicą lub krosnem a ścianą, stosowany głównie w przypadku, gdy ościeżnica lub krosno jest w jednej płaszczyźnie ze ścianą.

Opaska wykonana jest z materiału konstrukcyjnego ościeżnicy wyrobu stolarki budowlanej. Kształt oraz kolorystyka elementu dostosowana jest do wyrobu stolarki budowlanej stanowiąc element dekoracyjny spójny z wnętrzem, w którym jest zamontowana.

2) Też: coś (np. sznur, taśma), co służy do obwiązania czegoś.

3) Też: opaska uciskowa – taśma z tkaniny elastycznej bądź gumy, nakładana na kończynę w celu powstrzymania krwawienia.

Źródła:

  • PNB91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.