Słownik meblarski

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w którym na zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. Ze względu na konstrukcje okno i drzwi balkonowe skrzynkowe należą do grupy wyrobów tzw. podwójnych.

Źródła:

  • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.