Słownik meblarski

Okno i drzwi balkonowe półskrzynkowe

Okno i drzwi balkonowe półskrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w których na zewnętrznej stronie progu i nadproża są umocowane krośniaki, umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.

Ze względu na konstrukcje okno i drzwi balkonowe półskrzynkowe należą do grupy wyrobów tzw. podwójnych.

Źródła:

  • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.