Słownik meblarski

Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe

Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz, a skrzydła wewnętrzne do wewnątrz pomieszczenia.

Ze względu na konstrukcje okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe należą do grupy wyrobów tzw. podwójnych.

Źródła:

  • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.