Słownik meblarski

Obróbka plastyczna drewna

Obróbka plastyczna drewna – obróbka drewna, która polega na działaniu na drewno sił zewnętrznych, pod wpływem których następują jego trwałe odkształcenia bez widocznego naruszenia wewnętrznej spójności.

Wyróżnia się dwa modelowe sposoby przyłożenia sił wywołujących:

  • zginanie (gięcie) drewna,
  • zgniatanie drewna.

Co to jest zginanie drewna?

Zginanie drewna – zginanie drewna stosuje się głównie w celu nadania elementom z drewna litego lub z tworzyw drzewnych kształtów innych niż elementy te miały w stanie naturalnym. Obróbka zginaniem nie powoduje zasadniczo zmiany objętości drewna.

Obróbka zgniataniem ma na celu przede wszystkim zmianę struktury obrabianego materiału – jego zagęszczenie. Niekiedy celem tej obróbki jest uzyskanie wymaganych kształtów lub wymiarów wykonywanych elementów.

Co to jest zgniatanie drewna?

Zgniatanie drewna – ma na celu przede wszystkim zmianę struktury obrabianego materiału – jego zagęszczenie. Niekiedy celem tej obróbki jest uzyskanie wymaganych kształtów lub wymiarów wykonywanych elementów.

Co powstaje w wyniku obróbki plastycznej drewna?

Przedmiotem obróbki plastycznej mogą być: elementy z drewna litego (np. łaty, listwy, drążki, wąskie płyty), tworzywa drzewne (np. sklejka i twarde płyty pilśniowe), pakiety drewna, utworzone z fornirów lub desek, drewno rozdrobnione w postaci zrębków, wiórów, wełny drzewnej, trocin, rozwłóknionej masy drzewnej, pyłu drzewnego.

Maszyny do obróbki plastycznej drewna

Do obróbki plastycznej drewna i tworzyw drzewnych służy wiele maszyn i urządzeń. Różnią się one między sobą budową, działaniem i przeznaczeniem. Są stosowane w takich działach przemysłu drzewnego, jak meblarstwo, produkcja tworzyw drzewnych, produkcja wielkowymiarowych elementów gięto-klejonych, bednarstwo, szkutnictwo.

Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej drewna i tworzyw drzewnych to przede wszystkim zgniatarki oraz zginarki, które ze względu na wieloletnie przyzwyczajenia tradycyjnie nazywane są giętarkami. Stosuje się także maszyny i urządzenia złożone, takie jak zginarko-suszarki, zginarko-sklejarki, zgniatarko-sklejarki.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.