Słownik meblarski

Obróbka drewna

Obróbka drewna – obróbka cięciem; zamierzona aktywność profesjonalna wykorzystująca narzędzia tnące w celu podziału surowca drzewnego na fragmenty, nadanie mu określonych wymiarów i kształtów i/lub wyrównanie, bądź wygładzenie jego powierzchni.

Obróbka drewna – rodzaje

Biorąc pod uwagę charakter, obróbka drewna dzieli się na taką, skutkiem której:

  • wióry powstają (skrawanie),
  • wióry nie powstają (krajanie).

Podczas cięcia ostrze narzędzia lub materiał wykonują ściśle określone ruchy: ruch roboczy, ruch posuwowy, ruch wypadkowy.

Ruch roboczy w obróbce drewna

W trakcie skrawania niezbędny do skrojenia jednego wióra, stanowiącego objętość drewna skrojoną jednym ostrzem w jednym cyklu jego pracy. Ruch ten może być wykonywany albo przez narzędzie albo przez poddawany obróbce obiekt.

Ruch posuwowy w obróbce drewna

W trakcie skrawania konieczny do uzyskania powtarzalności skrawania następnych wiórów.

Ruch wypadkowy w obróbce drewna

Stanowi sumę geometryczną ruchów składowych, czyli ruchu roboczego i posuwowego.

Źródło: Staniszewska A., Zakrzewski W. (2006), Obróbka cięciem.