Słownik meblarski

Obciążenie

Obciążenie – 1) układ sił zewnętrznych działających na materiał.

Jakie są rodzaje obciążeń?

Wyróżnia się cztery zasadnicze rodzaje obciążeń:

  • rozciąganie,
  • ściskanie,
  • zginanie,
  • ścinanie.

Czym jest obciążenie stałe?

Obciążenie stałe – obciążenie o niezmiennych w czasie wartościach, kierunkach i punktach przyłożenia względem danego ciała.

2) W języku potocznym: oznacza coś, co ma niekorzystny wpływ na życie człowieka i od czego nie może się uwolnić (obciążenie traumatycznymi wspomnieniami itp.).

3) Też: zobowiązanie, przede wszystkim finansowe, nałożone na kogoś.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.