Słownik meblarski

Obciążenie statyczne

Obciążenie statyczne – wyróżniamy następujące rodzaje obciążeń statycznych:

  • krótkotrwałe – czas narastania obciążenia jest porównywalny z całkowitym czasem działania obciążenia (minuty),
  • długotrwałe – czas narastania obciążenia jest krótki w porównaniu z całkowitym czasem działania obciążenia (miesiące, a nawet lata),
  • wielokrotne – obciążenie wielokrotnie powtarzalne (od kilku do kilku milionów cykli) o różnym czasie trwania jednego cyklu.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.