Słownik meblarski

Obciążenie dynamiczne

Obciążenie dynamiczne – obciążenie szybko narastające do maksymalnej wartości lub pulsacyjne.

Czym jest obciążenie udarowe?

Obciążenie udarowe – obciążenie dynamiczne przykładane w sposób gwałtowny, np. z prędkością ok. 2 m/s, jak w próbie udarności drewna Charpy’ego.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.