Słownik meblarski

Numerowanie rysunków

Numerowanie rysunków – unikatowy, przystosowany do programu produkcyjnego danej firmy system numerowania poszczególnych rysunków technicznych.

Zaleca się, aby numeracja składała się z krótkich oznaczeń, które są przejrzyste i łatwe do odczytania dla osób pracujących z rysunkami. Numer rysunku może składać się wyłącznie z cyfr lub z cyfr i liter.

Jak powinno się numerować rysunki techniczne?

Najczęściej stosowany jest zapis składający się z kilku segmentów – AA-BB-CC-DD. AA – określa rodzaj wyrobu gotowego np. akronim nazwy i numer katalogowy, bądź inną charakterystyczną zmienną cechę. BB – określa zespół. CC – określa podzespół. DD – określa element lub część w ujmowanym zakresie.

Przykład numeru rysunku: W5-00-01-01 odczytywany jako ściana boczna lewa (..-01) wchodząca w skład podzespołu korpusu (…-01-01) szafy garderobianej „W” o numerze katalogowym 8.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.