Słownik meblarski

Nóż do głowic frezowych

Noże do głowic frezowych – noże te stanowią części tnące narzędzi frezarskich ze wstawianymi nożami, zwanych głowicami frezowymi. Duża różnorodność tych noży wynika ze znacznie zróżnicowanych konstrukcji głowic, narzuconych dużym zakresem zastosowania frezowania. Noże do głowic frezowych wykonuje się zwykle ze stali narzędziowych.

Dlaczego stosuje się noże do głowic frezowych?

Celowość stosowania tego rodzaju narzędzi frezarskach jest podyktowana względami ekonomicznymi. Trwałość głowicy wykonanej z tańszej stali konstrukcyjnej jest praktycznie nieograniczona. Okresowo należy wymieniać tylko komplet stępionych noży (z drogiej stali narzędziowej) na noże ostre.

Do czego służą noże cienkie do głowic frezowych?

Noże cienkie do głowic frezowych o prostym ostrzu mają długość nieprzekraczającą 165 mm. Stosuje się je do płaskiego (bez profilu) frezowania głowicami walcowanymi nasadzanymi i trzpieniowymi.

Noży cienkich o łukowym ostrzu lub profilowe używa się do profilowego frezowania głowicami profilowanymi nasadzanymi, przy czym kształt tworzącej głowicy odpowiada profilowi noża. Zgodność profilu noża i głowicy jest podyktowana koniecznością podparcia cienkiego, a więc mało sztywnego noża korpusem głowicy w bezpośrednim sąsiedztwie ostrza noża w celu zmniejszenia drgań noża.

Do czego służą noże grube do głowic frezowych?

Noży grubych do głowic frezowych o prostym ostrzu ze szczelinami (lub z otworami) nieprzekraczających 165 mm długości oraz noży o profilowym ostrzu z profilem z tyłu, ostrzonych z tyłu używa się do płaskiego lub profilowego frezowania głowicami wielokątnymi nasadzanymi.

Noże grube ze szczelinami (lub z otworami) o łukowym ostrzu ostrzone z tyłu, ustawiane skośnie, stosuje się do frezowania płaszczyzn głowicami skrzydełkowymi.

Do czego służą nacinaki do głowic frezowych?

Nacinaki stosuje się jako narzędzia pomocnicze w różnych odmianach głowic frezowych w przypadkach frezowania przebiegającego w kierunku poprzecznym do kierunku włókien. Zaleca się ich stosowanie przy frezowaniu wpustów, wręgów, rowków itp.

Nacinaki pracują przed główną krawędzią tnącą. Ułatwiają w ten sposób oddzielanie skrawanego wióra od litego drewna i zwiększając gładkość i dokładność obróbki.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.