Słownik meblarski

Nośność graniczna

Nośność graniczna – maksymalna wartość obciążenia (siły wyrażonej w Niutonach (N) lub momentu wyrażonego w Niutonometrach (Nm), przy której nie następuje zniszczenie połączenia.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.