Słownik meblarski

Normalizacja narzędzi tnących

Normalizacja narzędzi tnących – normalizacja narzędzi ma ważne znaczenie gospodarcze i technologiczne. Normalizacja wymiarów, kształtów, konstrukcji i materiałów narzędzi ułatwia wybór odpowiedniego narzędzia i umożliwia zastosowanie do obróbki drewna konstrukcji sprawdzonych pod względem wytrzymałościowym i technologicznym.

Czemu służy normalizacja narzędzi tnących?

Normalizacja narzędzi tnących spełnia następujące zadania:

  • ujednolicenie nazw i określeń narzędzi,
  • opracowanie klasyfikacji i symboli narzędzi,
  • ustalenie obowiązujących wartości liczbowych charakteryzujących narzędzia,
  • ustalenie kształtu i konstrukcji poszczególnych rodzajów narzędzi,
  • ustalenie rodzaju materiału konstrukcyjnego narzędzia,
  • opracowanie warunków technicznego odbioru narzędzia, umożliwiających
  • sprawdzenie zgodności wykonania narzędzia z przyjętymi założeniami.

Czy narzędzia powinny być znormalizowane?

Ujednolicona klasyfikacja narzędzi przyczynia się do ułatwienia zakupu narzędzi, ich magazynowania i użytkowania.

Znormalizowanie głównych wymiarów liniowych i kątowych narzędzia zmniejsza ilość odmian wymiarowych produkowanych narzędzi do liczby uzasadnionej technologicznymi warunkami i umożliwia wymienialność narzędzi na poszczególnych obrabiarkach.

Ujednolicenie nazw i określeń narzędzi umożliwia jednoznaczne porozumiewanie się między sobą producentów, konstruktorów narzędzi, jednostek handlu, zaopatrzenia i użytkowników narzędzi.

Warunki technicznego odbioru narzędzi określają właściwości narzędzi podlegające sprawdzeniu i podają sposoby ich kontroli. Eliminuje to ewentualne spory między producentem a użytkownikiem narzędzi, dotyczące poprawności ich wykonania.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.