Słownik meblarski

Norma zakładowa

Norma zakładowa (ZN) – duża różnorodność asortymentów meblowych i zmiennych ich cech estetycznych oraz ogólne warunki techniczne, dotyczące mebli mieszkaniowych powodują, że nie są opracowywane nomy PN-EN dla każdego wyrobu meblarskiego. Jeżeli określony mebel ma być produkowany tylko w jednym przedsiębiorstwie, wtedy opracowuje się normę zakładową (ZN).

Warunki techniczne podane w takiej normie nie mogą odbiegać od wskazań zawartych w normach PN-EN, a jedynie są dostosowywane do konkretnego projektowanego wyrobu. Podczas opracowywania norm zakładowych należy posługiwać się normami związanymi, to jest wszelkimi normami, odnoszącymi się do materiałów używanych w ich produkcji.

Co powinna zawierać norma zakładowa?

Norma zakładowa na określony wyrób może składać się z podobnych treści jak PN-EN. Mogą być w niej natomiast opracowane jedynie niektóre zagadnienia, w zależności od potrzeby. Norma zakładowa powinna zawierać:

  • określenie normowanego przedmiotu,
  • sposoby oceny jakości normowanego wyrobu,
  • wymagania dotyczące wilgotności i jakości drewna oraz innych materiałów podstawowych i pomocniczych, wymiarów i dopuszczalnych odchyłek, wykonania połączeń konstrukcyjnych, okleinowania oraz wykończania powierzchni,
  • warunki pakowania, przechowywania i transportu wyrobu,
  • sposoby oznaczania normowanego wyrobu.

Sporządzona poprawnie norma wskazuje cel zamierzonej produkcji. Obok rysunku technicznego jest instrukcją wykonawczą do dalszych czynności przygotowawczych.

Źródło: Prządka W., Szczuka J. (1996), Technologia meblarstwa, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.