Słownik meblarski

Norma materiałowa

Norma materiałowa – normą materiałową, określaną również normą zużycia materiałowego, nazywa się ilość materiałów niezbędnych do wykonania określonego wyrobu.

Jak ustala się normy materiałowe?

Normy materiałowe można ustalić na podstawie przeprowadzonych prób – i wtedy jest to metoda doświadczalna, lub faktycznego zużycia materiałów zanotowanego podczas produkcji wyrobu podobnego – wtedy jest to metoda statystyczna.

Na podstawie danych statystycznych zużycia materiałów w danym zakładzie produkcyjnym opracowuje się katalogi wskaźników wydajności materiałów drzewnych, lakierniczych i papierów ściernych na produkcję różnych wyrobów meblarskich. W katalogu tym wskaźniki podaje się w procentach.

Na czym polega metoda metoda techniczno-ekonomiczna?

Najbardziej właściwe jest ustalenie normy materiałowej metodą techniczno-ekonomiczną. Metoda ta polega na przeprowadzeniu wskazanych poniżej obliczeń dla każdego elementu oddzielnie:

  • obliczenie objętości netto jednego elementu,
  • ustalenie produkcyjnych nadmiarów na obróbkę,
  • obliczenie wymiarów brutto elementów,
  • obliczenie objętości brutto wszystkich elementów,
  • obliczenie czystych strat produkcyjnych,
  • obliczenie sumy objętości brutto wszystkich elementów jako normę materiałowa dla danego wyrobu.

Źródło: Prządka W., Szczuka J. (1996), Technologia meblarstwa, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.