Słownik meblarski

Nieobrzynany materiał tarty

Nieobrzynany materiał tarty (o przeznaczeniu ogólnym) – stosuje się głównie w produkcji stolarskiej. Ich podział na poszczególne sortymenty jest oparty głównie na grubości lub na grubości i odkryciu.

Sortymentami tego rodzaju nieobrzynanych materiałów tartych są:

  • deseczki,
  • deski,
  • bale.

Zobacz też: podział materiałów tartych.

Źródło: Prażmo J., Stolarstwo. część 1, WSiP, Warszawa, 1997.