Słownik meblarski

Podział materiałów tartych

Podział materiałów tartych (na grupy) – najbardziej ogólnym podziałem materiałów tartych jest rozróżnienie na materiały iglaste i liściaste.

Do pierwszych należy tarcica sosnowa (So), modrzewiowa (Md), świerkowa (Św) i jodłowa (Jd). W praktyce wyróżnia się zwykle dwie grupy tarcicy iglastej: sosnowo-modrzewiową i świerkowo-jodłową.

Do materiałów tartych liściastych należy tarcica dębowa (Db), bukowa (Bk), grabowa (Gb), jesionowa (Js), brzozowa (Brz), wiązowa (Wz), klonowa (Kl), jaworowa (Jw), olchowa (Ol), osikowa (Os), topolowa (Tp) oraz lipowa (Lp).

W nawiasach podano symbole, jakimi oznacza się rodzaj drewna.

Jakie są rodzaje tarcicy?

Zależnie od szerokości słojów rozróżnia się materiały tarte:

  • wąskosłoiste,
  • średniosłoiste (tylko w tarcicy liściastej),
  • szerokosłoiste.

Nachylenie słojów rocznych do płaszczyzn tarcicy decyduje o zaliczeniu jej do materiałów promieniowych i stycznych.

Podział materiałów tartych ze względu na sposób obróbki

Tarcicę iglastą i liściastą dzieli się wg sposobu obróbki lub przeznaczenia na trzy podstawowe grupy sortymentowe. Należą do nich:

  • nieobrzynane materiały tarte o przeznaczeniu ogólnym,
  • obrzynane materiały tarte o przeznaczeniu ogólnym,
  • materiały tarte specjalne (materiały tarte o określonym przeznaczeniu).

Źródło: Prażmo J., Stolarstwo. część 1, WSiP, Warszawa, 1997.