Słownik meblarski

Nesting

Nesting (ang. Nested Based Manufacturing lub NBM) – technologia wykorzystywana w ramach obróbki wstępnej procesu produkcji elementów.

W odróżnieniu od stosowania pilarek panelowych lub tradycyjnych pilarek formatowych, dzielenie materiału odbywa się na stole roboczym jednego centrum obróbkowego CNC przy użyciu narzędzi frezarskich, tzw. frezów tnących, najczęściej diamentowych.

Na czym polega nesting?

Arkusze płyt (najczęściej płyta wiórowa laminowana i surowa, płyta MDF oraz sklejka) lub formatki układane są na płaskim np. rastrowym stole maszyny i unieruchamiane (podciśnieniowo). Następnie palcowy frez tnący o średnicy ok. 12-20 mm frezuje zaprojektowane i rozłożone na arkuszu/formatce elementy, poruszając się zgodnie z przygotowanym, zoptymalizowanym programem obróbki.

Program ten zawiera precyzyjne rozmieszczenie elementów na arkuszu, co przekłada się na lepsze wykorzystanie surowca (zmniejszając udział odpadu). Narzędzie zagłębia się podczas pracy o 0,3-0,5 mm poniżej dolnej powierzchni obrabianego materiału. Dlatego często zasadne jest stosowanie płyt podkładowych, np. z surowego MDF.

W związku z prowadzoną obróbką należy cyklicznie wyrównywać podkład głowicą frezarską. Prócz frezowania kształtu bardzo często wykonywana jest również operacja pionowego wiercenia otworów. Przy użyciu dodatkowych modułów – również wiercenie na wąskich płaszczyznach.

Do czego wykorzystuje się nesting?

Nesting wykorzystywany jest najczęściej przy produkcji: frontów meblowych; elementów konstrukcyjnych mebli tapicerowanych oraz mebli skrzyniowych; elementów mało- i wielkogabarytowych o skomplikowanym kształcie (np. puzzle, krzywoliniowe płyty robocze biurek itp.).

Jakie są zalety nestingu?

Wśród najważniejszych zalet nestingu można wymienić:

  • tylko jedna maszyna jako baza,
  • uzyskanie wysokich wskaźników wydajności materiałowej,
  • możliwość wykonywania elementów o skomplikowanych kształtach,
  • mniejsza liczba operatorów obsługujących rozkrój,
  • bardzo dobra jakość frezowanych powierzchni (w przypadku piłowania – często zachodzi konieczność dodatkowego frezowania w kolejnych operacjach technologicznych).