Słownik meblarski

Natrysk pneumatyczny

Natrysk pneumatyczny – metoda natrysku pneumatycznego polega na wytworzeniu mgły składającej się z mieszaniny drobnych cząstek wyrobu lakierowego oraz powietrza i na osadzeniu tej mgły na wykańczanej powierzchni. Wyrób lakierowy rozpylany jest za pomocą sprężonego powietrza.

Natrysk pneumatyczny odbywa się za pomocą pistoletów natryskowych. Dzięki wytworzonej przez wydostające się sprężone powietrze sile ssącej wyrób lakierowy zostaje porwany, rozpylony na drobne cząstki i zmieszany ze strumieniem powietrza. Następnie zostaje przeniesiony i osadzony na wykańczanej powierzchni. Zwolnienie języka spustowego powoduje zamknięcie dopływu powietrza, a także otworu dyszy, a pistolet przestaje pracować.

Natrysk pneumatyczny: pistolet natryskowy (wyroby jednoskładnikowe)

Pistolet pracuje dzięki wykorzystaniu energii kinetycznej strumienia powietrza wypływającego z dużą prędkością przez otwór o kształcie pierścienia.

Dzięki wytworzonemu podciśnieniu cząstki wyrobu lakierowego zostają porwane ze środkowego otworu, którego wielkość regulowana jest ruchem iglicy. Następnie ulegają rozdrobnieniu na bardzo małe cząsteczki w strumieniu powietrza i pod postacią mgły kierowane są na wykańczany przedmiot.

Jak przygotować pistolet natryskowy do pracy?

Po napełnieniu zbiornika wyrobem lakierowym i podłączeniu końcówki rękojeści pistoletu do przewodu doprowadzającego sprężone powietrze staje się on gotowy do pracy. Uruchomienie następuje przez naciśniecie języka spustowego, następnie otwiera się zawór powietrzny. Przez szczelinę wokół dyszy wydostaje się z dużą prędkością sprężone powietrze.

Dalszy nacisk na język spustowy powoduje cofnięcie iglicy, następnie otwiera się dysza, przez którą zaczyna wypływać wyrób lakierowy.

Jakie są metody zasilania pistoletów natryskowych?

Stosuje się są różne sposoby zasilania pistoletów w wyroby lakierowe:

  • z dolnym zbiornikiem,
  • z górnym zbiornikiem,
  • z podłączeniem do zbiornika centralnego.

Pistolety z małymi indywidualnymi zbiornikami (0,7-1,0 1) stosuje się do wykańczania pojedynczych przedmiotów. Są one mniej wydajne od pistoletów podłączonych do zbiornika centralnego o dużej pojemności (40-200 l), ponieważ konieczne jest częste napełnianie zbiorniczków.

Natrysk pneumatyczny: pistolet natryskowy (wyroby dwuskładnikowe)

Żywotność roboczego roztworu (mieszaniny składników) tych wyrobów jest niewielka. Przygotowaną mieszaninę trzeba zatem szybko zużyć. Wyroby te można natryskiwać przy użyciu omówionych już wyżej pistoletów. Jest to jednak kłopotliwe, gdyż wymaga przygotowywania małych porcji roztworów roboczych, które należy w krótkim czasie zużywać.

Czym się różnią pistolety natryskowe?

Z tego powodu opracowano specjalne pistolety do natryskiwania wyrobów dwuskładnikowych. Lakier łączy się z nich z utwardzaczem (lub komponenty wyrobu) dopiero po wyjściu z dyszy pistoletu. Różnica między tymi pistoletami a pistoletami do natrysku wyrobów jednoskładnikowych polega na wyposażeniu ich w podwójną dyszę.

Pistolety do wyrobów dwuskładnikowych zasila się często z dwóch oddzielnych zbiorników. Składniki doprowadza się do pistoletu pod ciśnieniem, natomiast regulacja stosunku zmieszania składników wymaga stosowania specjalnego urządzenia. Przy wykonywaniu prac, do których zużywane są dość duże ilości wyrobów lakierowych, natomiast pistolety można zasilać ze specjalnych zbiorników ciśnieniowych.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.