Słownik meblarski

Natrysk hydrodynamiczny

Natrysk hydrodynamiczny – metoda natrysku hydrodynamicznego (bez użycia sprężonego powietrza) polega na przetłaczaniu wyrobu lakierowego pod wysokim ciśnieniem (około 20 MPa) przez dyszę o bardzo małym otworze (0,28-0,55 mm).

Współdziałanie wysokiego ciśnienia, pod którym znajduje się wyrób lakierowy, a także bardzo małego otworu, przez który jest on przetłaczany, powoduje, że strumień lakieru wypływa z dyszy z bardzo dużą prędkością (100-150 m/s). Szybko wypływający cienki strumień lakieru natrafia na opór powietrza i ulega rozpyleniu na bardzo drobne cząstki.

Rozpylenie wyrobu lakierowego powiększa szybkie parowanie nisko wrzących rozpuszczalników spowodowane gwałtownym spadkiem ciśnienia. Dzięki temu uzyskuje się nawet bez podwyższania temperatury wyrobu lakierowego małe zużycie rozpuszczalników oraz dużą przyczepność cząstek lakieru do natryskiwanej powierzchni.

Do czego służy pompa nurnikowa?

Wyróżnia się natrysk hydrodynamiczny na zimno, a także na gorąco (z podwyższeniem temperatury wyrobu lakierowego). Do wytwarzania wysokiego ciśnienia stosuje się specjalną pompę nurnikową. Ciśnienie utrzymuje się stale na jednym poziomie. Dzięki temu wyrób lakierowy jest równomiernie wytłaczany do pistoletu natryskowego i bardzo dobrze rozpylany.

Unika się odbijania cząstek wyrobu lakierowego od przedmiotu. Cząsteczki wyrobu nie są wydmuchiwane z naroży lub zagłębień przedmiotu. Nie powstają wiry powietrzne, natomiast mgły wyrobu nie rozpraszają się w powietrzu. Tym samym zmniejsza się niebezpieczeństwo pożaru, a warunki pracy są lepsze i bardziej bezpieczne.

Jak jest zbudowane urządzenie do natrysku hydrodynamicznego?

Urządzenie do natrysku hydrodynamicznego składa się z kilku podzespołów:

  • cylindra pneumatycznego wraz z układem sterującym i reduktorem ciśnienia z manometrem,
  • pompy nurnikowej ze zbiornikiem na rozpuszczalnik do czyszczenia nurnika,
  • filtru pływakowego,
  • przewodu ciśnieniowego,
  • specjalnego pistoletu hydrodynamicznego.

Podzespoły montuje się na pokrywie zbiornika wyrobu lakierowego.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.