Słownik meblarski

Narzędzia ścierne

Narzędzia ścierne – charakterystyczna grupa narzędzi, które w praktyce przemysłowej właściwie nie podlegają regeneracji w postaci znanego dla innych narzędzi ostrzenia.

Narzędzia ścierne są zróżnicowane pod względem swojej budowy. Ze względu na budowę można podzielić je na:

  • narzędzia spojone,
  • narzędzia nasypowe,
  • pasty ścierne i polerskie.

W narzędziach ściernych spojonych ziarna materiału ściernego połączono spoiwem. Tworzą one bryłę o prawidłowym, geometrycznym kształcie ściernic, osełek i pilników ściernych.

W narzędziach ściernych nasypowych ziarna materiału ściernego przyklejono spoiwem do sprężystego podłoża.

Z kolei w pastach ściernych i polerskich ziarna ścierne występują w stanie luźnym.

Do czego stosuje się narzędzia ścierne?

Narzędzia spojone stosuje się do ostrzenia i obciągania narzędzi skrawających.

Narzędzia nasypowe stosuje się do szlifowania drewna i materiałów drewnopochodnych, a także innych materiałów.

Pasty ścierne i polerskie stosuje się do dogładzania i polerowania szlifowanych powierzchni.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.