Słownik meblarski

Narzędzia ścierne

Narzędzia ścierne – charakterystyczna grupa narzędzi, które w praktyce przemysłowej właściwie nie podlegają regeneracji w postaci znanego dla innych narzędzi ostrzenia.

Jak się dzielą narzędzia ścierne?

Narzędzia ścierne są zróżnicowane pod względem swojej budowy i ze względu na budowę narzędzia ścierne można podzielić na:

  • narzędzia ścierne spojone,
  • narzędzia ścierne nasypowe,
  • pasty ścierne i polerskie.

Jak są zbudowane narzędzia ścierne?

W narzędziach ściernych spojonych ziarna materiału ściernego są połączone spoiwem i tworzą bryłę o prawidłowym, geometrycznym kształcie ściernic, osełek i pilników ściernych.

W narzędziach ściernych nasypowych ziarna materiału ściernego są przyklejone spoiwem do sprężystego podłoża.

Z kolei w pastach ściernych i polerskich ziarna ścierne występują w stanie luźnym.

Do czego stosowane są narzędzia ścierne?

Narzędzia ścierne spojone są stosowane do ostrzenia i obciągania narzędzi skrawających.

Narzędzia ścierne nasypowe stosuje się do szlifowania drewna i materiałów drewnopochodnych, a także innych materiałów.

Pasty ścierne i polerskie są stosowane do dogładzania i polerowania szlifowanych powierzchni.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.