Słownik meblarski

Narzędzia ścierne nasypowe

Narzędzia ścierne nasypowe – do obróbki drewna stosuje się narzędzia ścierne nasypowe w postaci: arkuszy, krążków i taśm ściernych.

Arkusze papierów i płócien ściernych są produkowane w różnych wymiarach, natomiast używa się ich do ręcznej obróbki drewna i do wyrobu gotowych formatek we własnym zakresie. Typowe formaty materiałów ściernych mają kształt prostokątny.

Od czego zależą wymiary i kształt formatek z materiału ściernego?

Wymiary i kształt formatek z materiału ściernego zależą od wymiarów i kształtu zespołu roboczego, a więc od rodzaju szlifierki (suwakowe, szczotkowe i bębnowe, a także starsze typy szlifierek walcowych).

W szlifierkach walcowych papier ścierny jest nawijany na walec po linii śrubowej. Formatka przy takim sposobie mocowania ma kształt równoległoboku o długości krótszego boku nieco większej od obwodu walca. Z kolei długość boku dłuższego zależy od długości walca, a także skoku linii śrubowej. Decydujący wpływ na gładkość szlifowanej powierzchni ma wielkość ziaren ścierniwa.

Czego używa się do maszynowego szlifowania drewna i tworzyw drzewnych?

Do maszynowego szlifowania drewna i tworzyw drzewnych stosuje się narzędzia ścierne składające się z podłoża w postaci papieru lub tkaniny. Spoiwem natomiast są przymocowane ziarna ścierne.

Właściwości narzędzi ściernych zależą od takich czynników, jak:

 • rodzaj zastosowanego materiału ściernego,
 • ziarnistość,
 • rodzaj nasypu ziarna,
 • rodzaj podłoża.
 • rodzaj spoiwa.

Z czego produkuje się narzędzia ścierne nasypowe?

Na narzędzia ścierne nasypowe używa się materiałów ściernych sztucznych lub naturalnych. Po rozdrobnieniu na ziarna określonej wielkości tworzą one tzw. ścierniwo, które cechuje się licznymi, ostrymi krawędziami przełomu.

Do wyrobu narzędzi ściernych nasypowych stosuje się:

 • elektrokorund (oznaczenie A),
 • węglik krzemu (C),
 • szmergiel (N),
 • krzemień (KM) szkło (SK),
 • korund (AN),
 • granat (G).

Wymienione materiały cechuje różna twardość, którą oznacza się wg dziesięciostopniowej skali Mohsa, natomiast do najtwardszych należy elektrokorund (twardość 8-9). Najbardziej miękkie jest szkło (twardość 4-6).

Niskie własności skrawne szkła i krzemienia ograniczają ich zastosowanie do prac niewymagających dużych wydajności.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.