Słownik meblarski

Narzędzia frezarskie

Narzędzia frezarskie – do narzędzi frezarskich zalicza się frezy i głowice frezowe.

Ze względu na sposób zamocowania w obrabiarce rozróżnia się:

  • narzędzia nasadzane z otworem środkowym, służącym do ich nasadzania na wrzeciona,
  • narzędzia trzpieniowe wyposażone w chwyt trzpieniowy, którym są mocowane w uchwytach.

Ze względu na rozmieszczenie krawędzi tnących rozróżnia się:

  • narzędzia promieniowe – o krawędziach tnących położonych na pobocznicy korpusu, w zasadzie równolegle do osi obrotu,
  • narzędzia promieniowo-czołowe – o krawędziach tnących umieszczonych na pobocznicy korpusu i na jego powierzchni prostopadłej (lub skośnej) do osi obrotu,
  • narzędzia czołowe – bardzo rzadko stosowane.

Narzędzia frezarskie dzieli się na trzy grupy:

  • frezy nasadzane i frezy trzpieniowe,
  • głowice frezowe nasadzane,
  • głowice frezowe trzpieniowe.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.