Słownik meblarski

Nadstawa

Nadstawa – nastawa, część górna; w meblach wieloczęściowych elementy górne stojące na części dolnej, czyli podstawie, szczególnie w takich meblach jak sekretery, kredensy, kabinety, szafy itp.

Zazwyczaj nieco węższa od podstawy i cofnięta do tyłu, czasami połączona z dołem luźnymi kołkami. Nadstawy są charakterystycznymi przykładami zespołów występujących w konstrukcjach mebli skrzyniowych.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.