Słownik meblarski

Nadproże

Nadproże – górny poziomy element ościeżnicy. Trwale połączony ze stojakiem prawym i lewym. Najczęściej wykonany z drewna lub materiałów drewnopochodnych.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.