Słownik meblarski

Nachylenie biegu schodów

Nachylenie biegu schodów – wpływa na komfort użytkowania schodów. Im jest większe tym mniejsza będzie powierzchnia zajmowana przez dane schody.

Miarą nachylenia biegu schodów jest kąt nachylenia ich biegu, zawarty pomiędzy linią łączącą wierzchołki poszczególnych stopni a podłogą lub powierzchnią, na której są usytuowane. W budynkach mieszkalnych zalecana wartość tego kąta wynosi od 25-30o, natomiast wysokość stopnia 15 cm (maks. 18 cm).

Jak dzielą się schody ze względu na nachylenie biegu?

Schody ze względu na nachylenie biegu dzielą się na następujące rodzaje:

  • pochylniowe – nachylenie biegu 10-20°, wysokość stopnia 8-13 cm,
  • średnie – nachylenie biegu 20-25°, wysokość stopnia 13-15 cm,
  • normalne – nachylenie biegu 25-35°, wysokość stopnia 15-18 cm,
  • strome – nachylenie biegu 35-45°, wysokość stopnia 18 cm,
  • drabiniaste – nachylenie biegu 45-60°, wysokość stopnia 20-25 cm.

Źródło: Hyks P. (1984), Schody, Arkady.