Słownik meblarski

Model

Model – 1) Pierwszy egzemplarz projektu (np. mebla), wykonany z właściwych materiałów w podziałce 1:1. 2) Też: wzór, schemat, według którego coś jest lub coś ma być wykonane (np. model odpowiedzialnej produkcji).

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.