Słownik meblarski

Miękisz drzewny

Miękisz drzewny – komórki miękiszowe w postaci wydłużonych włókien podzielonych poprzecznymi ścianami na szereg odrębnych komórek (miękisz słupowy) lub nie podzielonych (miękisz wrzecionowaty).

W zależności od rodzaju rozmieszczenia w drewnie wyróżnia się miękisz drzewny przynaczyniowy i pozanaczyniowy wraz z odmianami, miękisz podłużny, osiowy.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.