Słownik meblarski

Mebel gięty

Mebel gięty – mebel gięty należy do mebli powstających w wyniku obróbki gięciem.

Meble gięte powszechnie wytwarza się metodą hydrotermicznej obróbki i gięcia drewna lub przez gięcie wraz z jednoczesnym sklejaniem cienkich fornirów lub obłogów drewna i tworzyw drzewnych.

Oprócz mebli giętych wyróżnia się jeszcze inne trzy podstawowe grupy mebli ze względu na technologię produkcji:

  • meble stolarskie,
  • meble wyplatane,
  • meble tapicerowane.

Źródła:

  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli. Część 2, Podręcznik dla technikum, Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, Warszawa.
  • Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.